InReturn begeleidt Louis Reyners bij een slimme invulling van de SLIM-subsidie. Hierin staat centraal: Waar staan we nu – Waar willen we heen – Hoe komen we daar?