Het adviesbureau waarmee je bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid in je bedrijf realiseert. We staan voor onze naam. Waar wij in geloven is Invest in people and get your return. Om dat te bereiken stimuleren wij de leiders van MKB(+) bedrijven te investeren in hun medewerkers. Niet klakkeloos geld uitgeven aan medewerkers, maar op een effectieve manier aandacht geven. Want wat je geeft, krijg je terug. Dit is winst voor werkgever én werknemer. Bedrijven gezonder maken, medewerkers gelukkiger. En zo maken we de wereld een beetje mooier.

Wij hebben een missie

Iedereen bevlogen aan het werk! Daarvoor zetten wij ons iedere dag met plezier voor in. Dat doen we vanuit 4 kernwaarden:

Positief

De focus ligt op een bijdrage leveren. Oog voor wat goed gaat en kansen en mogelijkheden voor verbetering zien. Aandacht voor werkplezier, ontwikkeling en welzijn.  

Van Wetenschap naar Praktijk

Gebruik maken van bewezen, beproefde en effectieve interventies, theorieën en strategieën. Maar ook experimenteren en leren. Niet met hypes meegaan, maar weten wat werkt, ontdekken wat werkt en doen wat werkt.

Persoonlijk

Met aandacht en interesse. Verdiepen in de situaties en verder kijken dan de huidige situatie. Op deze manier maatwerk leveren die vooruitgang brengt. Nooit het doel uit ogen verliezen.

Out of the box

Dingen anders doen dan anderen, creatief zijn en daarmee verrassen. Als je je vermaakt, leer je meer en krijg je meer gedaan. Open-minded, niet beoordelen & veroordelen, maar bewonderen & verwonderen.

Onze aanpak

Invest in people and get your return!

Steeds meer bedrijven hebben als doel opgenomen ‘het verhogen van het aantal tevreden, vitale, betrokken of bevlogen medewerkers’. Logisch, want je krijgt er nog veel voor in return. Het staat onomstotelijk vast dat daardoor de bedrijfsresultaten en het werkgeluk verbeteren. Maar waar het in de praktijk meestal op vastloopt is de HOE-vraag; hóe doe je dat?

Onze aanpak bestaat uit 6 stappen en 6 sleutels

Weten wat nodig is en doen wat werkt

Stap 1 Bepaal waar je heen wil
Wat wil je bereiken? Wat zijn je dromen? We zorgen ervoor dat deze ‘wants’ van de organisatie helder én aantrekkelijk worden. Dat doen we met interactieve workshops en brainstormsessies.
Klik Hier
Stap 2 Meet waar je staat
We geven met onderzoek inzicht in de bevlogenheidsversnellers – en vertragers; wat gaat er al goed, waar liggen de verbetermogelijkheden en wat zijn je risico’s? Hiervoor gebruiken we scans, online vragenlijsten, (focusgroep)interviews en bestaande data (van b.v. MTO, PMO’s, personeelskenmerken, verzuimdata).
Klik Hier
Stap 3 Bepaal wat nodig is
We bepalen wat er voor nodig is om de kloof te dichten tussen huidige situatie (stap 2) en je gewenste situatie (stap 1). Wat vraagt dit van je medewerkers, de leidinggevenden, technologie, moed, steun en bedrijfscultuur. We zetten voor jouw bedrijf de belangrijkste factoren op een rij die effect hebben én beïnvloedbaar zijn. Dat geeft focus en structuur aan het plan om de bevlogenheid van medewerkers te stimuleren.
Klik Hier
Stap 4 Maak je plan
We zetten een plan op met effectieve interventies en acties op basis van de inzichten van stap 1 t/m 3. Het plan maken we bottum-up; met de medewerkers. Dat zorgt voor draagvlak én voor verbeteringen die perfect passen in jouw bedrijf. Hiervoor hebben we om een aanpak ontwikkeld, gebaseerd op een innovatiemethode en gedragsbeïnvloedingsmodellen.
Klik Hier
Stap 5 Voer je plan uit
We zetten de gerichte interventies in die de bevlogenheid in jouw bedrijf gaan verhogen. Hierbij besteden we veel aandacht aan de communicatie zodat iedereen op de hoogte is van het plan, de veranderingen die gaan plaatsvinden en het aanbod.
Klik Hier
Stap 6 Experimenteer en leer
We evalueren het traject. Wat gaat goed, wat kan beter en wat is het effect? Dit doen we aan de hand van voor- en nametingen, maar ook door kleinschalige experimenten op te zetten. Zo leer je, hou je je bevlogenheidsstrategie flexibel en efficiënt en maak je hard dat investeren in je medewerkers een slimme keuze is.
Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide
Meaning
De eerste sleutel tot bevlogenheid is MEANING: Zorg dat het werk van betekenis is voor je medewerkers, dat het een bijdrage levert aan wat voor hen persoonlijk belangrijk is. Wij helpen je om dit in de praktijk te brengen.
Klik Hier
Autonomie
De tweede sleutel tot bevlogenheid is AUTONOMIE: we kijken naar de mogelijkheden om je medewerker meer vrijheid in de uitvoering van hun werk te laten ervaren.
Klik Hier
Groei
De derde sleutel tot bevlogenheid is GROEI: wij geven je tools om de ontwikkeling van medewerkers gericht te vergroten en hun persoonlijke groei inzichtelijk te maken.
Klik Hier
Impact
De vierde sleutel tot bevlogenheid is IMPACT: als je medewerkers bewust zijn van hun toegevoegde waarde en positieve bijdrage groeit hun bevlogenheid. Wij helpen je het in de praktijk brengen.
Klik Hier
Connectie
De vijfde sleutel tot bevlogenheid is CONNECTIE: hierbij gaat het om de mate waarin de medewerker zich verbonden voelt tot de mensen waarmee hij/zij werkt. Wij helpen je de connectie tussen medewerkers te vergroten.
Klik Hier
Vitaliteit
De zesde sleutel tot bevlogenheid is VITALITEIT: dat is de mate waarin je bruist van energie, veerkrachtig bent, je je energiek voelt. Vitaliteit wordt bepaald door vier ‘batterijen’: de fysieke batterij, de mentale batterij, de zingevingsbatterij en de omgevingsbatterij (fysieke en sociale omgeving). Wij geven inzicht en helpen bij een persoonlijke aanpak.
Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide


Over Merlin Jurg

Ik hou van concreet en praktisch, maar wel met een wetenschappelijke onderbouwing. Want om dingen te doen, waarvan we weten dat het niet werkt, of nog erger waarvan bekend is dat het averechts werkt, dat is zonde van ieders inzet en geld. Ik heb een aanpak ontwikkeld en hierin heb ik al mijn ervaringen verwerkt die ik heb opgedaan als interventieontwikkelaar, gezondheidswetenschapper en adviseur duurzame inzetbaarheid, vitaliteit & gedragsbeïnvloeding.  Het gaat om mensen motiveren, verleiden, stimuleren, belonen en uitdagen. Dat kan je doen via het bewustzijn, maar óók via het onderbewustzijn. 90% van ons gedrag wordt immers bepaald door het onderbewustzijn. Met die kennis is het logisch dat alleen een motiverend gesprek, een bloemlezing of een training waarin kennis gedeeld wordt niet voldoende is om gedrag te veranderen. Daar komt meer bij kijken. De uitkomsten van mijn aanpak zijn iedere keer weer anders. Dat hangt niet alleen af van de organisatie, maar ook van de medewerkers en de uitdagingen die bij hen spelen. Mijn hart ligt bij het inzetten van innovatieve formats om mensen te verleiden hun bevlogenheid te verhogen. Dingen net anders doen dan gebruikelijk, mogelijkheden zien met oog voor detail. Ik ontwikkel, adviseer, verbind en creëer.

Over de samenwerkingspartners

InReturn werkt samen met andere professionals. Zo zorgen wij ervoor dat de juiste expertise in jouw bedrijf komt, zonder dat je te maken krijgt met een logge organisatie structuur en onnodige overheadkosten. Dit zijn o.a. vertrouwde samenwerkingspartners van InReturn:

  Peter Wijnands – Q-impact; adviseur bevlogenheid en trainer directie, management en sales
  Synck Company; partner voor werkgevers die eigen risicodrager zijn (of willen worden) voor Ziektewet en WGA. 
  Niels Wilcke – Laagdrempelig; organisatie adviseur en trainer op het gebied van klantcommunicatie en projectmanagement
  Boris Goddijn – RuttenGoddijn; expert functieprofielen en beloningssystemen
  Roos Casemier – Casemier Coaching; loopbaan counceling
  Eelco Cremer – C-insight; trainer management, coach, video-learning

InReturn is er voor bedrijven die zich voorbereiden op de toekomst door duurzaam en verantwoord te ondernemen.