Personeel is zowel een zegen als een zorg voor de meeste werkgevers. Wil je goed personeel aantrekken, binnenhouden, opleiden en duurzaam inzetten? Dat kost tijd en geld. Ook voor werknemers is er een uitdaging. De pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds hoger en de technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller.  Hoe zorg je ervoor dat je in meer arbeidsjaren nog steeds met plezier, passie en goede gezondheid je werk kan verrichten?

De overheid zet in op het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen. Dit doen ze door SLIM-subsidie te verstrekken aan werkgevers die het mogelijk maken voor hun personeel om zich te blijven ontwikkelen, onder andere middels scholing en praktijkleerplaatsen. Als MKB kan je tot €24.999 aanvragen en in samenwerkingsverband tot €500.000.

Wat kun jij als werkgever doen om jouw personeel van waarde te laten blijven voor je bedrijf en voor de arbeidsmarkt? En hoe zorg je dat je personeel gemotiveerd is om te leren & ontwikkelen? Ik denk graag met je mee en help je bij je aanvraag van je subsidie.