In het voorjaar van 2017 en 2018 is bij Wilo Nederland B.V. de werksfeer, werkplekbeleving en bewegen tijdens een werkdag geevalueerd. De data van de voor- en nameting zijn vergeleken met elkaar en samenvattend kan gesteld worden:

  • de werksfeer is met een volle punt gestegen (op schaal van 1-10).
  • De werkomgeving is na een restyling sterk verbeterd en is bijna met 2 punten gestegen (op schaal van 1-10).
  • Met name zijn verbeterd: de akoestiek, inspirerende omgeving, instelbaarheid van kantoormeubilair en de temperatuursveranderingen.
  • Op een werkdag wordt veel gebruik gemaakt van het dynamische kantoormeubiliar. 96% gebruikt het zit-sta bureau, 62% de swopper en 42% de sta-kruk. Verder is er een toename van medewerkers dat actief is in de pauze.
  • De Happy Wilo activiteiten worden door de medewerkers enorm gewaardeerd.