Bevlogenheid

Invest in people and get your return. Dat is wat ons drijft. 100% inzet. Samen een strategie opzetten die de bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers vergroot, zodat jij je bedrijfsvisie waar kan maken.

3 redenen om in te zetten op bevlogenheid

Wat is bevlogenheid?

Mensen die vitaal zijn, sterk betrokken bij hun werk en helemaal op kunnen gaan in hun werk, noemen we ook wel bevlogen medewerkers. Veel bevlogen medewerkers in je bedrijf is je garantie op veel moois. Hoeveel van jouw medewerkers zijn bevlogen? En in hoeverre ben je dat zelf eigenlijk?

Bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid horen bij elkaar

Termen als bevlogenheid, betrokkenheid, engagement, tevredenheid, gedrevenheid, passie, werkplezier, werkgeluk, motivatie, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid…. ze worden veel gebruikt, horen bij elkaar en beschrijven ieder net weer een ander deeltje. Waar het ons om gaat is de samenhang tussen de termen, weet dat de ene factor invloed heeft op de andere of een voorwaarde is om een andere factor te kunnen bereiken.

Dit is onze visie

Wil je bevlogen en duurzame inzetbare medewerkers? Zorg dan al werkgever dat je invulling geeft aan deze drie lagen van de piramide. Dit zijn de bouwstenen van duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid.

Laag 1 Vitaliteit & gezondheid is de basis van duurzame inzetbaarheid. Als je je namelijk niet veilig voelt, niet lekker in je vel zit, pijn of te veel zorgen hebt of moe bent, dan ben je niet in staat om optimaal te leren, je te ontwikkelen, om top prestaties te leveren. Je hebt wel iets anders aan je hoofd of je hebt de energie niet om gemotiveerd je werk te doen. Hoe vitaal je je voelt hangt af van vier domeinen. Je kan ze zien als vier batterijen die je energieniveau bepalen: je fysieke batterij, je mentale batterij, je zingevingsbatterij en je omgevingsbatterij (fysieke en sociale omgeving). Als werkgever kan je het opladen van deze batterijen stimuleren en faciliteren. Daardoor verbeterd de vitaliteit, gezondheid en welzijn van je medewerkers.

Laag 2 Leren & ontwikkelen is belangrijk om van waarde te blijven voor het bedrijf en voor de arbeidsmarkt. Bovendien is jezelf ontwikkelen één van de psychologische basisbehoeften van een mens. Een drang die je als mens bewust en onbewust nastreeft. De mogelijkheid krijgen en gestimuleerd  worden om te leer- en ontwikkelen, zorgt niet alleen voor goed gekwalificeerd personeel, maar ook voor verhoging van geluk, motivatie en betrokkenheid van de medewerker.

Laag 3 Motivatie en betrokkenheid  van medewerkers is de hoogste laag uit de piramide. InReturn geeft je vijf sleutels om de motivatie en betrokkenheid te verhogen.

Zijn alle lagen aanwezig? Dan zal je bevlogenheid en (werk)geluk ervaren. In hoeverre deze lagen aanwezig zijn is in handen van de werknemers én de werkgever. Het is een samenspel tussen beide, met ieder zijn verantwoordelijkheid hierin. Vanuit de werkgeverskant heb je invloed via o.a. leiderschap, de leer- en ontwikkelmogelijkheden, creëren van een gezonde werkomgeving en prettige bedrijfscultuur. Vanuit  de werknemerskant speelt o.a. de mate van eigenaarschap, veerkracht, leefstijl en de leer- en ontwikkelbereidheid die een rol spelen. Met een juiste invulling zorg je ervoor dat je medewerkers duurzame inzetbaarheid zijn, zodat ze nu hun werk met energie en enthousiasme doen en dat behouden tot ver na je pensioen.

Bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid horen bij elkaar

Termen als bevlogenheid, betrokkenheid, engagement, tevredenheid, gedrevenheid, passie, werkplezier, werkgeluk, motivatie, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid…. ze worden veel gebruikt, horen bij elkaar en beschrijven ieder net weer een ander deeltje. Waar het ons om gaat is de samenhang tussen de termen, weet dat de ene factor invloed heeft op de andere of een voorwaarde is om een andere factor te kunnen bereiken.

Dit is onze visie

Wil je bevlogen en duurzame inzetbare medewerkers? Zorg dan al werkgever dat je invulling geeft aan deze drie lagen van de piramide. Dit zijn de bouwstenen van duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid.

Laag 1 Vitaliteit & gezondheid is de basis van duurzame inzetbaarheid. Als je je namelijk niet veilig voelt, niet lekker in je vel zit, pijn of te veel zorgen hebt of moe bent, dan ben je niet in staat om optimaal te leren, je te ontwikkelen, om top prestaties te leveren. Je hebt wel iets anders aan je hoofd of je hebt de energie niet om gemotiveerd je werk te doen. Hoe vitaal je je voelt hangt af van vier domeinen. Je kan ze zien als vier batterijen die je energieniveau bepalen: je fysieke batterij, je mentale batterij, je zingevingsbatterij en je omgevingsbatterij (fysieke en sociale omgeving). Als werkgever kan je het opladen van deze batterijen stimuleren en faciliteren. Daardoor verbeterd de vitaliteit, gezondheid en welzijn van je medewerkers.

Laag 2 Leren & ontwikkelen is belangrijk om van waarde te blijven voor het bedrijf en voor de arbeidsmarkt. Bovendien is jezelf ontwikkelen één van de psychologische basisbehoeften van een mens. Een drang die je als mens bewust en onbewust nastreeft. De mogelijkheid krijgen en gestimuleerd  worden om te leer- en ontwikkelen, zorgt niet alleen voor goed gekwalificeerd personeel, maar ook voor verhoging van geluk, motivatie en betrokkenheid van de medewerker.

Laag 3 Motivatie en betrokkenheid  van medewerkers is de hoogste laag uit de piramide. InReturn geeft je vijf sleutels om de motivatie en betrokkenheid te verhogen.

Zijn alle lagen aanwezig? Dan zal je bevlogenheid en (werk)geluk ervaren. In hoeverre deze lagen aanwezig zijn is in handen van de werknemers én de werkgever. Het is een samenspel tussen beide, met ieder zijn verantwoordelijkheid hierin. Vanuit de werkgeverskant heb je invloed via o.a. leiderschap, de leer- en ontwikkelmogelijkheden, creëren van een gezonde werkomgeving en prettige bedrijfscultuur. Vanuit  de werknemerskant speelt o.a. de mate van eigenaarschap, veerkracht, leefstijl en de leer- en ontwikkelbereidheid die een rol spelen. Met een juiste invulling zorg je ervoor dat je medewerkers duurzame inzetbaarheid zijn, zodat ze nu hun werk met energie en enthousiasme doen en dat behouden tot ver na je pensioen.

Give something in return

Steeds meer bedrijven hebben aandacht voor duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid. Die behoefte om iets ‘in return’ te geven aan het personeel komt voort uit drie dingen:

Dit laatste punt vraagt om een toelichting.