Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat over 3 dingen: 1) gezond en vitaal zijn  2) ruimte voor leren en ontwikkelen en 3) betrokkenheid & motivatie. Als je als werkgever op deze drie lagen van de piramide richt is de kans groot dat je bevlogen personeel krijgt. En dat is interessant, want bekend is dat bevlogen personeel 20-25% productiever is dan niet-bevlogen personeel. Vitaal en bevlogen personeel is dus fijn voor de werkgever, maar ook voor de werknemer zelf. Die gaat namelijk met veel energie naar zijn werk en komt met minstens zoveel energie weer thuis. Wie wil dat niet?

Vitaliteit & gezondheid is de basis van duurzame inzetbaarheid. Als je je namelijk niet veilig voelt, niet lekker in je vel zit, pijn of te veel zorgen hebt of moe bent, dan ben je niet in staat op optimaal te leren en te ontwikkelen. Je hebt wel iets anders aan je hoofd of je hebt de energie niet om gemotiveerd je werk te doen. Een goed duurzaam inzetbaarheidsplan heeft daarom ook aandacht voor gezondheid en vitaliteit. InReturn adviseert en begeleidt bedrijven bij het opzetten van een vitaliteitsprogramma op maat. Invest in peoples health and get your return!

Give something in return

Steeds meer bedrijven hebben aandacht voor duurzame inzetbaarheid. En dat is best logisch om twee redenen:

Dit laatste punt vraagt om een toelichting.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit kan je het beste vergelijk met een persoonlijke batterij. Als je batterij vol is, heb je genoeg energie om dingen op- en aan te pakken. Je batterij kan ook leeg raken door bijvoorbeeld stress of lawaai. Als je weet waar je van oplaadt en waar je van leeg loopt, kan je er voor zorgen dat je batterij vol blijft.

Er zijn vier verschillende bronnen die je energie geven of ontnemen:

 1. fysieke bron
 2. emotionele bron
 3. omgevingsbron
 4. zingevingsbron

Wat energie kost:

Enkele voorbeelden:

 • ziek, lichamelijke klachten (fysiek),
 • verdriet, depressieve gevoelens, eenzaamheid (emotioneel),
 • lawaai, stank (omgeving),
 • je nutteloos voelen, dingen doen in strijd met je persoonlijke principes (zingeving)

Wat energie geeft:

Enkele voorbeelden:

 • Sterk lichaam, uitgerust, hoge weerstand (lichamelijk)
 • verliefd, compliment ontvangen (emotioneel)
 • inspirerende omgeving, leuke mensen om je heen (omgeving)
 • je nuttig en noodzakelijk voelen (zingeving)