Ontwikkeltraject

Het traject om tot een vitaliteitsprogramma op maat te komen bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt gedaan samen met de medewerkers uit jouw organisatie.

  • Visiedocument op gezondheidsmanagement en vitaliteit.
  • Vitaliteitsplan op een wetenschappelijke basis dat aansluit bij jouw bedrijf en medewerkers;
  • Draagvlak en enthousiasme onder werknemers;
  • Toolkit voor de toekomst;
  • Effectmeting;
  • Begeleiding bij de uitrol en borging;
  • Medewerkers die vitaler zijn (en daardoor beter presteren, beter kunnen leren en ontwikkelen en meer gemotiveerd zijn);
  • Verlaagde kans op ziekteverzuim;
  • Aantrekkelijke werkgever voor medewerkers en voor young professional in het bijzonder.

Met een projectteam van ongeveer 5 medewerkers uit uw organisatie (bottum-up) wordt een vitaliteitsprogramma op maat in elkaar gezet. Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van ongeveer 2 ½  uur. Elke bijeenkomst wordt gevisualiseerd door een eiland. Het hele traject kan gezien worden als een expeditie. Via aansprekende werkvormen wordt na iedere bijeenkomst een tastbaar resultaat geboekt, zoals bepaling van ambities, nulmeting en plan van aanpak. Het projectteam pitcht 4-7 ideeën aan het MT/directie. Zij beslissen welke plannen worden uitgevoerd in de periode daarna. Uiteraard loopt de ondersteuning dan verder, zodat het vitaliteitsprogramma een blijver wordt. De aanpak is gebaseerd op een interventieontwikkelmethode. Bij het totstandkoming van de ideeën en plannen wordt de kennis uit de wetenschap en de praktijk gecombineerd.

Het opstellen van een vitaliteitsprogramma op maat duurt ongeveer 3 ½ maand. In overleg kan dit traject worden versneld. Het is wenselijk om na een half jaar tot jaar te evalueren.

De investeringskosten zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de reeds beschikbare data van bijvoorbeeld preventief medische onderzoeken (PMO’s).

Wilt u een ontwikkeltraject aanvragen of heeft u vragen hierover?